Reglement

Het reglement voor de ScoutChallenger, editie 2018!

Organisatie:

151e FOS De Koala’s en 192e FOS De Wouw
J. Van Biesbroeckstraat 2A
9050 Gentbrugge

Voorwoord

Voor allen die de ScoutChallenger nog niet kennen of reeds vergeten zijn volgt hier een volledige uitleg in verband met het reglement en het verloop van de tocht.

“Scout” kennen we allemaal en “Challenger” is Engels voor “uitdager of uitdaging”. Jullie dagen in de eerste plaats jezelf uit door deel te nemen. Dit is zeker geen gewoon wedstrijdje met kaart en kompas in de hand, maar wel een oriëntatietocht, waarin vindingrijkheid en teamspirit de bovenhand hebben op jullie fysieke conditie. Ook al zijn de benen niet in vorm, de hersens zullen voor de bonuspunten kunnen zorgen.

De wedstrijd vindt plaats op zondag 6 maart 2016. De locatie waar de ScoutChallenger doorgaat wordt bekend gemaakt in de laatste week voor het evenement doorgaat. Het definitieve parcours blijft geheim tot de overhandiging van de roadcards.

Team

Elk team bestaat uit minstens 3 en maximaal 4 deelnemers. Alle deelnemers zijn FOS-leden. Enkel zij zijn volledig gedekt door de verzekering zoals beschreven in de FOS-polis.

Voor de prijs van het hoofdklassement strijden alle ploegen met deelnemers die Senior of ouder zijn.

Als jongerenteam beschouwen wij een ploeg van 3 of 4 personen die de VG leeftijd (geboortejaar 2001, 2002) hebben.
Is er één niet-VG (die ouder is) aanwezig in dit team dan strijden zij in het hoofdklassement.

Programma

De ScoutChallenger 2018 bestaat uit één tocht, gelopen op één dag.
De tocht kan onderbroken worden op een middagpost.
De tocht kan verschillend zijn voor de V/G ploegen.
De beginpost, tevens de eindpost is steeds een verwarmde zaal, met mogelijkheden voor het omwisselen van kledij. Warme dranken kunnen worden aangeboden.
De andere posten liggen buiten, eventueel voorzien van een shelter, maar steeds voorzien van twee personen van verschillende eenheden met een gsm.

Gedrag & Uitrusting

Iedere ploeg zorgt zelf voor zijn uitrusting. Meer details vind je op bijgaand informatieblad of e-mail die elk team persoonlijk ontvangt.
• We verwachten van iedere deelnemer dat hij/zij deelneemt in perfect uniform (minstens hemd, FOS-kentekens, das en blauwe broek.). Wie zich hier niet aan houdt zal gestraft worden met één uur straftijd. We voorzien minstens één controlepersoon bij het inchecken.
GSM, smartphones, tablets, radio’s, GPS, walkietalkies en alle andere zend- of oriëntatieapparatuur laat je thuis, evenals computergestuurde kompassen en alle andere elektronica.
Bij het vinden of het gebruik tijdens het verloop de ScoutChallenger wordt een straftijd toegekend van één uur. Het toestel wordt in beslag genomen door het kernteam tot de ScoutChallenger afgelopen is. Indien een team meer dan één keer wordt betrapt op het gebruik van dergelijke toestellen of weigert deze toestellen af te geven volgt diskwalificatie.
Bij het starten van de tocht zal je je toestellen in een gesloten enveloppe moeten steken die tot het uitchecken op het einde van de tocht gesloten moet blijven.
Het is een oriëntatietocht vol avontuur voor echte scouts, waarbij tweede klasse technieken primeren, evenals teamspirit.
Alcoholische dranken en andere geestverruimende producten nuttigen voor of tijdens de tocht worden niet getolereerd. Het bezoeken van cafés, restaurants en aanverwanten is verboden! Onmiddellijke uitsluiting en stopzetting van je tocht zijn het gevolg.
Na de tocht worden aan de bar wel alcoholhoudende dranken geschonken. Hou er rekening mee dat je hierna nog veilig naar huis moet na een vermoeiende dag.
Ten allen tijde is de Belgische wegcode van kracht.
Voor het jeugd klassement is het ook niet toegelaten te roken.
• Teams die zelf stafkaarten, kopies van digitale kaarten of andere aanverwante hulpmiddelen bij hebben van de ruime omgeving waar de ScoutChallenger plaats vindt, met of zonder notities, mogen deze niet gebruiken tijdens de tocht. Teams die deze tijdens de tocht wel gebruiken kunnen bestraft worden met straftijd of diskwalificatie. Je kan ook deze kaarten bij het inchecken van de tocht in bewaring geven bij de organisatie.
De organisatie zal de nodige stafkaarten voorzien.
• Smaadt aan het kernteam, baancommissarissen en alle medewerkers kan bestraft worden met een straftijd of diskwalificatie. De straf wordt bepaald door het kernteam en de baancommissarissen.

Samenkomst, tochtverloop en vertrek

• Elke ploeg dient zich minstens half uur voor zijn vertrek (zie infoblad of e-mail dat elk team persoonlijk krijgt) te laten inchecken op het secretariaat op de beginpost. Het eerste team vertrekt vanaf 7u30, het laatste rond 08u00.
Ploegen die te laat komen vertrekken als laatste, met de vooraf aangeduide starttijd.
• Wanneer je ploeg verkeerd loopt of in moeilijkheden geraakt, dan keer je terug naar de laatste post die je hebt bereikt. Daar zal men je trachten te helpen.
• Wie eenvoudige verzorging nodig heeft kan op een CP de geschikte mensen oproepen. Indien je verder kan met de tocht, is er geen sprake van diskwalificatie.
• Elke ploeg moet na maximaal 5u00 stappen de middagpost bereikt hebben. Zo niet wordt de ploeg gediskwalificeerd en terug naar de hoofdpost gestuurd.
Elke ploeg moet na 9u00 stappen (vanaf de starttijd) op de eindpost zijn. Is men later dan is de ploeg gediskwalificeerd.
• De prijsuitreiking vindt plaats ten laatse rond 18u00. Dit is afhankelijk van de aankomst van de laatste teams.

Principe

a. Controleblad:
Iedere ploeg krijgt bij de start een controleblad mee, indien dit blad verloren gaat of onleesbaar is, kan er geen rekening mee gehouden worden in het klassement.
Van iedere controlepost (CP) is een stempel vereist, als men een CP overslaat, krijgt men geen stempel bij de volgende CP’s en moet men eerst terug naar de overgeslagen CP.
De teams zijn zelf verantwoordelijk om te verifiëren of ze bij een CP wel degelijk een stempel hebben gekregen.
Wanneer stempels van CP’s ontbreken op het controleblad heeft dit disqualificatie tot gevolg!

b. roadcards:
Dit zijn bladzijden waarop de te volgen route, de controle- en/of de infoposten staan beschreven. Bij iedere post krijgt men de volgende roadcard om zo de volgende post te kunnen vinden. Soms zijn er opdrachten voorzien op de roadcards, die kunnen leiden naar extra bonustijd.

Roadcards met bonuspunten op deponeer je in speciale boxen op de eerstvolgende CP, hoofdpost of middagpost (tenzij anders vermeld op de desbetreffende roadcard!), zoniet wordt er geen rekening mee gehouden in de eindtijd.

c. Tijdscontroles:
Het einde van de tocht of bij neutralisatie (tijdens de middagpost) geeft elke ploeg zijn controleblad af en wordt de aankomsttijd genoteerd.
Dit gebeurt enkel op voorwaarde dat het team voltallig is.
Door onvoorziene omstandigheden kan het zijn dat de tijdsopname geneutraliseerd wordt. Dit kan echter enkel door de baancommissarissen en het kernteam gebeuren.

d. Doortochtcontroles of Check-Points (CP)
Deze controles worden aangeduid door middel van een CP-bord. Elk voltallig team zal hier een stempel krijgen op het controleblad als bewijs van hun doortocht. Wanneer men een post mist dan moet de ploeg terug naar de gemiste CP indien men een geldige eindtijd wil.

Wanneer je een post tegenkomt met een bordje GP, wil dat zeggen dat je een geheime post hebt bereikt. Ook hier krijg je een stempel en misschien bonusminuten. Ook deze zijn verplicht, hoewel ze niet aangekondigd worden. Zij liggen doorgaans op een verplicht te volgen route.

e. Informatieposten of Info’s
Deze posten worden aangeduid met een Info-bord . Deze punten zijn noodzakelijk om de volgende CP te kunnen vinden. Wanneer meerdere info’s staan vermeld op de roadcards, dan is men niet verplicht:
1. ze in volgorde af te lopen. 2. ze allemaal aan te doen. 3.met het voltallige team te zijn, opsplitsen mag dus.
Eén info kan misschien voldoende zijn om de volgende CP te vinden.

f. Bonusminuten.
Bonusminuten kan je verdienen door opdrachten uit te voeren. Deze staan soms op de roadcards; dan moet je deze opdrachten uitvoeren voor je de volgende check-point hebt bereikt. De roadcard met de oplossing deponeer je in de boxen op de eerstvolgende CP, tenzij anders vermeld in de desbetreffende roadcard. Zoniet wordt er geen rekening mee gehouden in de eindtijd. Bonuspunten kan je ook op de CP’s, GP, BP (Bonusposten) of CH’s verdienen.
Hier geldt dan ook dat je voltallige team moet aanwezig zijn voor je de opdrachten kan uitvoeren. Men is niet verplicht de bonusopdrachten uit te voeren en niet alle leden van de het team moeten de proef doen.
De bonificaties worden, na de aankomst en na verificatie van de totale looptijd afgetrokken.

Fun Klassement

Het Fun klassement wordt niet opgenomen in de klassementen. Zij kunnen op eigen vraag wel de bonus opdrachten maken maar deze. Uiteraard is er voor hun ook geen straftijd mogelijk. Bij het negeren van de regels kan in hun geval geweigerd worden om de volgende roadcard te krijgen en worden ze terug gestuurd naar de HP.
Wanneer ze de tocht hebben uitgelopen moeten ze zich net als alle andere ploegen ook komen aanmelden. Op die manier weten we dat ze veilig thuis zijn geraakt.

Opgave

Wanneer je team wenst op te geven, moet je je zo snel mogelijk terug naar de hoofdpost begeven en je daar aanmelden. Daar wacht je om de ScoutChallenger te verlaten tot je een goedkeuring krijgt van iemand van het kernteam.
Naar huis gaan zonder deze stappen is dus uit den boze!

Winnaar

Het voltallige team dat in de kortste tijd de Challengertocht afwerkt, bonusminuten inbegrepen, wint de ScoutChallenger. Bij een ex-aequo is de winnaar dat team dat zo snel mogelijk een extra bonusopdracht tot een goed einde brengt.

Betwistingen

Bij onenigheid over het verloop van de tocht, reglement of andere zaken beslissen de baancommissarissen en het kernteam van de ScoutChallenger.
Bij fouten in de roadcards of controlebladen vanwege de organisatie kunnen de baancommissarissen en het kernteam beslissen om bonus- of straftijd toe te kennen om de (mogelijke gevolgen van) de gemaakte fouten te compenseren. De betrokken ploegen worden hiervan op de hoogte gesteld.

Veiligheid

In ons Vlaamse land liggen veel wegen. De tocht is zo opgesteld dat grote banen niet gevolgd moeten worden. Soms moet er wel een drukke baan overgestoken worden. Neem dan de verkeersregels in acht!
Indien nodig zullen gevaarlijke punten vermeld worden in de roadcard en/of met aanwijzingen op de wegen/paden in de buurt van gevaarlijke punten. Aanwijzingen voor veilige (om)wegen in de roadcards/op de weg dienen gevolgd te worden. Oversteken op gevaarlijke punten of negeren van deze aanwijzingen kan resulteren in minstens 30 minuten straftijd!

Wees wijs en draag fluorescente kledingstukken die de zichtbaarheid ook overdag vergroten.

Toegankelijkheid

Algemeen geldt: Blijf op de paden en toon respect voor privé-eigendommen en goederen. Door een veld lopen of over een afsluiting klauteren wordt beloond met een half uur straftijd. Indien het team een derde maal wordt betrapt op deze feiten volgt de uitsluiting. In bossen mag enkel op de paden gewandeld worden.

Privé eigendommen zijn verboden gebied.

Respect

Respect voor de tegenstander is een must! Competitie is goed, sportiviteit beter… Scouting komt in vele aspecten aan bod tijdens de ScoutChallenger, hou het in ere!

Veel succes!