Reglement

Het reglement voor de ScoutChallenger, editie 2024!

Organisatie:

151e FOS De Koala’s
Zandloperstraat 81
9030 Gent

192e FOS De Wouw
J.V. Biesbroeckstraat 2A
9050 Gentbrugge

226e FOS De Leeuwerik
Tieltsesteenweg 105B
9900 Eeklo

Voor allen die de ScoutChallenger nog niet kennen of reeds vergeten zijn volgt hier een volledige uitleg in verband met het reglement en het verloop van de tocht.

1. Voorwoord en Programma

“Scout” kennen we allemaal en “Challenger” is Engels voor “uitdager of uitdaging”. Jullie dagen in de eerste plaats jezelf uit door deel te nemen. Dit is zeker geen gewone wedstrijd met kaart en kompas in de hand, maar wel een oriëntatietocht, waarin vindingrijkheid en teamspirit gepaard gaan met de fysieke conditie. 

De wedstrijd vindt plaats op zondag 24 maart 2024 en bestaat uit één tocht die onderbroken wordt gedurende 30 minuten door een middagpost. De tocht van het volwassen klassement en jongerenklassement is verschillend. De exacte locatie waar de ScoutChallenger start wordt 1 week voordien gecommuniceerd. De beginpost, tevens de eindpost, is steeds een verwarmde zaal. Andere posten tijdens de tocht liggen steeds buiten al dan niet voorzien van twee vrijwilligers.

2. Team

Elk team bestaat uit minstens 3 en maximaal 4 deelnemers. Alle deelnemers zijn FOS-leden. Enkel zij zijn volledig gedekt door de verzekering zoals beschreven in de FOS-polis.

De ScoutChallenger bestaat uit een volwassenklassement, een jongerenklassement en een funklassement. Voor de prijzen van het volwassenklassement strijden alle ploegen mee vanaf er één deelnemer ouder is dan het geboortejaar 2010. 

Het jongerenklassement zijn ploegen van 3 of 4 personen die de VG leeftijd (geboortejaar 2008, 2009 en 2010) hebben. Is er een deelnemer ouder aanwezig in dit team, dan strijden zij mee in het volwassenklassement. 

Het funklassement is voor teams die ook bestaan uit minstens 3 en maximaal 4 deelnemers. Zij krijgen dezelfde tocht als het jongerenklassement. Het grote verschil is dat voor hen het reglement veel minder streng zal worden toegepast. Uiteraard worden fun-teams niet opgenomen in het volwassenklassement voor de prijzen.

3. Inschrijving

De inschrijvingen openen op 1 februari en sluiten op 13 maart 2024. Inschrijven kan door middel van een simpele “google forms” vragenlijst. Het is niet meer zo dat er 1 iemand per eenheid de inschrijvingen beheert. Je kan betalen per groep of per eenheid, dat is aan jullie. Alle info hieromtrent vind je hier.

4. Gedrag en Uitrusting

 • Iedere ploeg zorgt zelf voor zijn uitrusting. Meer details vind je op bijgaand informatieblad of e-mail die elke teamleider persoonlijk ontvangt.
 • We verwachten minstens van iedere deelnemer dat hij/zij deelneemt in scoutshemd, das en blauwe broek (joggings- en trainingsbroeken zijn niet toegelaten). Wie zich hier niet aan houdt, krijgt 30 minuten straftijd.
 • GSM, smartphones, tablets, radio’s, GPS, walkietalkies, smartwatches en alle andere zend- of oriëntatieapparatuur laat je thuis, evenals computergestuurde kompassen. Bij het vinden of het gebruik tijdens het verloop van de ScoutChallenger wordt een straftijd toegekend van 60 minuten. Het toestel wordt in beslag genomen door het kernteam tot de ScoutChallenger afgelopen is. Indien een team meer dan één keer wordt betrapt op het gebruik van dergelijke toestellen of weigert deze toestellen af te geven, volgt diskwalificatie. Bij het starten van de tocht zal je je toestellen in een gesloten enveloppe moeten steken die tot het uitchecken op het einde van de tocht gesloten moet blijven. Er kan een controle op de gesloten enveloppe uitgevoerd worden op de middagpost en hoofdpost. Het gebruik van een FOS-boekje of eigen techniekenboekje is toegelaten.
 • Alcoholische dranken en andere geestverruimende producten nuttigen voor of tijdens de tocht worden niet getolereerd. Het bezoeken van cafés, restaurants en aanverwanten is verboden! Onmiddellijke uitsluiting en stopzetting van je tocht zijn het gevolg.
 • Ten allen tijde is de Belgische wegcode van kracht. Voor het jeugdklassement is het ook niet toegelaten om te roken.
 • Teams die zelf stafkaarten, kopieën van digitale kaarten of andere aanverwante hulpmiddelen bij hebben van de ruime omgeving waar de ScoutChallenger plaats vindt, met of zonder notities, mogen deze niet gebruiken tijdens de tocht. Teams die deze tijdens de tocht wel gebruiken kunnen bestraft worden met straftijd of diskwalificatie. Je kan ook deze kaarten bij het inchecken van de tocht in bewaring geven bij de organisatie. De organisatie zal de nodige stafkaarten voorzien.
 • Smaadt aan het kernteam, baancommissarissen en alle medewerkers kan bestraft worden met een straftijd of diskwalificatie. De straf wordt bepaald door het kernteam en de baancommissarissen.

5. Samenkomst, Tochtverloop en Vertrek

 • Elke ploeg dient zich minstens half uurvoor zijn vertrek (zie infoblad of e-mail dat elke teamleider persoonlijk krijgt) te laten inchecken op het secretariaat op de beginpost. Het eerste team vertrekt vanaf 8u30, het laatste rond 10u00.
 • Ploegen die te laat komen vertrekken als laatste, met de vooraf aangeduide starttijd.
 • Wanneer je ploeg verkeerd loopt of in moeilijkheden geraakt, dan keer je terug naar de laatste CP die je hebt bereikt. Daar zal men trachten je te helpen.
 • Wie eenvoudige verzorging nodig heeft kan op een CPde geschikte mensen oproepen. Indien je verder kan met de tocht, is er geen sprake van diskwalificatie.
 • Elke ploeg moet na 4 uur stappen de middagpost bereikt hebben. Wanneer jullie aankomen op de middagpost na 4 uur stappen en nog geen 5 uur onderweg zijn, mogen jullie echter de tocht verder zetten maar mag men geen bonusopdrachten meer uitvoeren in de namiddag. Ploegen die na 5 uur stappen de middagpost pas bereikt hebben worden gediskwalificeerd en worden terug naar de hoofdpost gestuurd.
  Elke ploeg moet na 8u 30 minuten stappen (vanaf de eigen starttijd) op de eindpost zijn. Is men later, dan is de ploeg gediskwalificeerd.
 • De prijsuitreiking vindt plaats ten laatste rond 18u00. Dit is afhankelijk van de aankomst van de laatste teams.

6. Principe organisatie ScoutChallenger

 1. Controleblad:
  Iedere ploeg krijgt bij de start een controleblad mee, indien dit blad verloren gaat of onleesbaar is, kan er geen rekening mee gehouden worden in het klassement. Van iedere controlepost (CP) en onbemande controlepost (OCPP) is een (prik)stempel vereist. Als men een CP of OCPP overslaat, krijgt men geen stempel bij de volgende CP’s en moet men eerst terug naar de overgeslagen CP of OCPP (uitzondering bij VG en FUN teams). De teams zijn zelf verantwoordelijk om te verifiëren of ze bij een CP wel degelijk een (prik)stempel hebben gekregen. Wanneer (prik)stempels van CP’s of OCPP’s ontbreken op het controleblad bij afgeven op de eindpost heeft dit diskwalificatie tot gevolg.
 2. Roadcards:
  Dit zijn papieren waarop de te volgen route, de CP, de OCPP, de infoposten en bonusposten staan beschreven. Bij iedere post krijgt men de volgende roadcard of hangt deze zichtbaar uit. 
 3. Tijdscontroles:
  Op het einde van de tocht of bij neutralisatie (tijdens de middagpost) geeft elke ploeg zijn controleblad af en wordt de aankomsttijd genoteerd. Dit gebeurt enkel op voorwaarde dat het team voltallig is. Door onvoorziene omstandigheden kan het zijn dat de tijdsopname geneutraliseerd wordt. Dit kan echter enkel door de baancommissarissen en het kernteam gebeuren.
 4. Check-Points (CP) en Onbemande Check-points (OCPP):
  De Check-points worden aangeduid door middel van een CP bord en zijn steeds bemand. Elk voltallig team zal hier een (prik)stempel krijgen op het controleblad als bewijs van hun doortocht. Wanneer men een CP mist dan moet de ploeg terug naar de gemiste CP of OCPP, indien men een geldige eindtijd wil.
  Onbemande Check-points worden aangeduid door middel van een OCPP-bord en vlag. Hier is het al dan niet voltallig team zelf verantwoordelijk om op correcte wijze een prikstempel af te nemen. 
  Ploegen van het jongerenklassement en het funklassement die een CP of OCPP missen, keren niet terug naar de gemiste CP of OCCP maar krijgen een straftijd van 120 minuten bij hun eindtijd. Bij het missen van een tweede CP of OCCP volgt de uitsluiting in het klassement.
 5. Infoposten:
  Deze posten worden aangeduid met een INFO-bord. Deze punten zijn noodzakelijk om de volgende CP te kunnen vinden. Wanneer meerdere info’s staan vermeld op de roadcards, dan is men niet verplicht: ze in volgorde af te lopen, deze allemaal aan te doen en met het voltallige team te zijn, opsplitsen mag dus. Slechts één infopost kan misschien voldoende zijn om de volgende CP of OCPP te vinden.
 6. Bonusopdrachten op de roadcards: 
  Deze opdrachten mogen onderweg uitgevoerd worden voor je de volgende CP (inclusief MP) hebt bereikt. Hier dienen niet alle leden van het team aan deel te nemen. De roadcard met de oplossing deponeer je in de boxen op de eerstvolgende CP (inclusief MP), tenzij anders vermeld in de desbetreffende roadcard. Zo niet wordt er geen rekening mee gehouden in de eindtijd. 
 7. Bonusopdrachten op de MP of CP’s: 
  Hier geldt wel dat je voltallige team moet aanwezig zijn voor je de opdrachten kan uitvoeren maar niet alle leden van het team moeten de proef doen tenzij anders vermeld. De bonificaties worden na de aankomst en na verificatie van de totale looptijd afgetrokken.
 8. Bonusposten:
  Deze posten worden aangeduid met een BONUS-bord. Deze bonusposten zijn niet verplicht, moeten niet allemaal aangedaan worden en moeten niet met het voltallige team bereikt worden. De bonificaties worden na de aankomst en na verificatie van de totale looptijd afgetrokken.
 9. Funklassement:
  Ploegen van het funklassement wordt niet opgenomen in de klassementen. Bonusopdrachten kunnen zij naar hartenlust invullen maar bonusposten kunnen zij niet aandoen. Uiteraard is er voor hen ook geen straftijd mogelijk. Bij het negeren van de regels in dit reglement (ook omtrent uitrusting en gedrag) kan in hun geval geweigerd worden om de volgende roadcard te krijgen en worden ze teruggestuurd naar de HP. Wanneer ze de tocht hebben uitgelopen moeten ze zich net als alle andere ploegen ook komen aanmelden op de HP. Op die manier weten we dat ze veilig thuis zijn geraakt.
 10. Opgeven:
  Wanneer je team wenst op te geven, moet je je zo snel mogelijk terug naar de hoofdpost begeven en je daar aanmelden. Daar wacht je tot je de goedkeuring krijgt van iemand van het kernteam om de ScoutChallenger te verlaten. Naar huis gaan zonder deze stappen is dus uit den boze!
 11. Winnaar:
  Het voltallige team dat in de kortste tijd de tocht afwerkt, bonusminuten inbegrepen, wint de ScoutChallenger. Bij een ex-aequo is de winnaar het team dat zo snel mogelijk een extra bonusopdracht tot een goed einde brengt.
 12. Betwistingen:
  Bij onenigheid over het verloop van de tocht, reglement of andere zaken beslissen de baancommissarissen en het kernteam van de ScoutChallenger.
  Bij fouten in de roadcards of controlebladen vanwege de organisatie kunnen de baancommissarissen en het kernteam beslissen om bonus- of straftijd toe te kennen om de (mogelijke gevolgen van) de gemaakte fouten te compenseren. De betrokken ploegen worden hiervan op de hoogte gesteld.
 13. Veiligheid:
  De tocht is zo opgesteld dat grote banen niet gevolgd moeten worden. Soms moet er wel een drukke baan overgestoken worden, neem dan steeds de verkeersregels in acht. Indien nodig zullen gevaarlijke punten vermeld worden in de roadcard en/of met aanwijzingen op de wegen/paden in de buurt van gevaarlijke punten. Aanwijzingen voor veilige (om)wegen in de roadcards op de weg dienen gevolgd te worden. Oversteken op gevaarlijke punten of negeren van deze aanwijzingen kan resulteren in minstens 60 minuten straftijd. 
  Wees wijs en draag fluorescente kledingstukken die de zichtbaarheid ook overdag vergroten.
 14. Toegankelijkheid:
  Algemeen geldt: blijf op de (bos)paden en toon respect voor privé-eigendommen en goederen. Door een veld lopen of over een afsluiting klauteren wordt bestraft met 60 minuten straftijd. Indien het team een tweede maal wordt betrapt op deze feiten volgt de uitsluiting uit het klassement. In bossen mag enkel op de paden gewandeld worden. Privé-eigendommen zijn verboden gebied tenzij met toelating van de eigenaar en dit medegedeeld door het kernteam en/of baancommissarissen

7. Eindwoord

Respect voor de tegenstander is een must. Competitie is goed, sportiviteit is nog beter. Scouting komt in vele aspecten aan bod tijdens de ScoutChallenger, hou het in ere!

Veel succes!

Het Kernteam
151e FOS De Koala’s
192e FOS De Wouw
226e FOS De Leeuwerik